ΕΙΣΦΡΥΣΗ ΝΥΧΙΟΥ – ΟΝΥΧΟΚΡΥΠΤΩΣΗ

ΕΙΣΦΡΥΣΗ ΝΥΧΙΟΥ – ΟΝΥΧΟΚΡΥΠΤΩΣΗ

Podiatry Evangelidou, Podiatrist, Podologist, Limassol, Ποδίατρος, Ποδολόγος, Ποδιατρκή, Λεμεσός

Αυτή η πάθηση χαρακτηρίζεται από το νύχι που εισχωρεί μέσα στο δέρμα ή αλλιώς νύχι που «μπαίνει» μέσα στο δέρμα ή αλλιώς κάρφωμα νυχιού. Συνήθως είναι επώδυνη κατάσταση και προκαλεί δυσκολία ακόμη και στις καθημερινές δραστηριότητες. Παρουσιάζεται συχνότερα στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Η άμεση επίλυση του προβλήματος αποτρέπει τον ασθενή να αντιμετωπίσει υποτροπές όπως έντονος πόνος, φλεγμονή, ερυθρότητα, οίδημα περιοχής καθώς και εκροή πυώδους υγρού, χαρακτηριστικά τα οποία επισημαίνουν τη σοβαρότητα της είσφρυσης.

Αίτια:
1. Κληρονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανατομία του νυχιού (καμπυλωτό νύχι, φαρδύ νύχι).
2. Λανθασμένο κόψιμο νυχιών.
3. Αυξημένη πίεση στην πάσχουσα περιοχή λόγω ακατάλληλων παπουτσιών ή λόγω άθλησης ή λόγω αύξησης βάρους.
4. Τραυματισμός στην συγκεκριμένη περιοχή.
5. Κακή υγιεινή στα πόδια.

Αντιμετώπιση:
1. Σωστό κόψιμο νυχιού που εκφέρει την αποφόρτιση της πάσχουσας περιοχής, μείωση πόνου και την απαλλαγή από τυχόν συμπτώματα που δημιουργήθηκαν από το πρόβλημα.
2. Τοποθέτηση ελάσματος που συμβάλλει στην ευθυγράμμιση του νυχιού και την αποτροπή απο μελλοντικές υποτροπές.
3. Έλεγχος και αξιολόγηση υποδημάτων.
4. Ενημέρωση για σωστή υγιεινή των ποδιών.