ΟΡΘΩΤΙΚΑ

ΟΡΘΩΤΙΚΑ

Podiatry Evangelidou, Podiatrist, Podologist, Limassol, Ποδίατρος, Ποδολόγος, Ποδιατρκή, Λεμεσός

Τα ορθωτικά είναι εξειδικευμένοι πάτοι που τοποθετούνται στα παπούτσια του ασθενή. Τα ορθωτικά συμβάλλουν στην αποφόρτιση των περιοχών στα πέλματα που εκτίθενται σε πιέσεις υψηλότερες από τις ανεκτές και προκαλούν πόνο στα πέλματα, στα γόνατα, στα ισχία ή στη μέση.

Εξασφαλίζουν ορθή ανατομική ευθυγράμμιση του μυοσκελετικού συστήματος, ευνοούν την ισορροπία του ατόμου και παρέχουν σταθερότητα χωρίς να επιβαρύνονται σημεία του σώματος. Επίσης, συμβάλλουν στην επούλωση των ελκών καθώς μηδενίζουν την πίεση στα συγκεκριμένα σημεία.

Τα ορθωτικά προορίζονται για κάθε άνθρωπο, κάθε ηλικίας καθώς επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση του σώματος στην καθημερινότητα αλλά και στην άσκηση. Βελτιώνουν την επίδοση του αθλητή, ενισχύουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με ορθοστασία, καθώς και των ατόμων με ανατομικά προβλήματα ή παθήσεις.

Τα ορθωτικά κατασκευάζονται κατόπιν κλινικής εξέτασης, πελματογραφήματος και με τη χρήση αισθητήρων κίνησης από τον εξειδικευμένο Ποδίατρο.

Το πελματογράφημα και οι αισθητήρες είναι τα εργαλεία για τη στατική και δυναμική ανάλυση της βάδισης καθώς και των κινηματικών χαρακτηριστικών του σώματος γενικά, έτσι ώστε να ανιχνευτούν προβλήματα ή να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας.