ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

Podiatry Evangelidou, Podiatrist, Podologist, Limassol, Ποδίατρος, Ποδολόγος, Ποδιατρκή, Λεμεσός

Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή στην πελματιαία απονεύρωση η οποία είναι το πυκνό πλέγμα συνδετικού ιστού που αρχίζει από την πτέρνα και εκτείνεται ως τις βάσεις των δακτύλων του ποδιού, και ο ρόλος της είναι η διατήρηση της ποδικής καμάρας.

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες πόνου στη φτέρνα και κατατάσσεται στα σύνδρομα υπέρχρησης. Ο πόνος είναι συνήθως αισθητός στα πρώτα βήματα το πρωί γιατί το πέλμα διατάσσεται μετά από κάμψη. Η μόνιμη φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης μπορεί να προκαλέσει ασβεστώσεις και τελικά τοπικό οστεόφυτο γνωστό ως άκανθα πτέρνας. Η άκανθα αποτελεί αιτία πόνου στη πτέρνα, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που φέρουν βάρος στη πτέρνα.

Τα αίτια δεν είναι κλινικά αποδεδειγμένα, όμως προδιαθεσικοί παράγοντες είναι οι παρακάτω:
1. Αύξηση βάρους.
2. Ορθοστασία.
3. Κοιλοποδία/πλατυποδία.
4. Δραστηριότητες υψηλής πρόσκρουσης.
5. Περπάτημα σε σκληρή επιφάνεια.
6. Σφικτοί μύες στην γαστροκνήμια.

Αντιμετώπιση:
1. Αξιολόγηση ανατομίας του ποδιού και κατασκευή ορθωτικών πελμάτων για αποφόρτιση της πελματιαίας απονεύρωσης για μείωση πόνου.
2. Συγκεκριμένες ασκήσεις και διατάσεις.
3. Ανάπαυση και διακοπή αθλητικής δραστηριότητας.
4. Αντιφλεγμονώδη αγωγή.